Użytkowniku! Konta pocztowe w domenie lazurowa.net zostały przeniesione na nowy serwer pocztowy, ze względu na konieczność jego modernizacji. Pamiętaj, że na nowym serwerze obowiązuje nowy login.

 
Adminsitratorem usługi poczty Lazurowa.NET jest Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne LANET Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.
Biuro Obsługi Klienta: ul. Gierdziejewskiego 7 lok. 24, 02-495 Warszawa
Kontakt: 608 508 081, www.ptlanet.pl
dostęp do starej poczty: http://poczta2.lazurowa.net/